OLJEUTSKILLER

Kontakt oss

Vi utfører tømming og kontroll av alle typer oljeutskillere

Våre operatører medbringer nødvendig og sikkert utstyr dersom entring av tank er nødvendig.

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune Kapittel 6 - Krav vedrørende tømming, drift, vedlikehold og dokumentasjon. 

Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år, eller når det måtte være nødvendig for å overholde påslippkravet på mindre enn 50 milligram olje per liter. Olje som holdes tilbake i oljeutskilleren regnes som farlig avfall og omfattes av avfallsforskriften Kapittel 11 - Farlig Avfall.

Vi tilbyr blant annet: 

  • Vannprøve til analyse
  • Rengjøring av koalisensfilter
  • Tilstand på tanken
  • Utskifting av sinkanoder
  • Kontroll av alarm
  • Ettårskontroll og femårskontroll av oljeutskiller
  • Rapport til kommunen
  • 7021 Oljefase
  • 7030 Oljeholdig vann
  • 7022 Oljeholdig slam
© Returolje AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram